Idź nad strumienie

lewe skrzydło tryptyku          1909-1910        olej na tekturze          Muzeum Narodowe w Warszawie