Chrystus przed Piłatem

olej, karton, 65 x 80,5 cm

Lwowska Galeria Obrazów